Michael Faraday Neyi Buldu? Buluşları ve İcatları

Michael Faraday Neyi Buldu? Buluşları ve İcatları

Özellikle elektrik ve manyetizmanın gelişmesinde rol almış dünyaca ünlü bir fizikçi. Transformatörü icat etmiş ve dünyanın ilk basit dinamosunu yapmıştır. Diğer çalışmalarında ise sıvı bir solüsyon ile elektrik akımı vererek molekülleri elementlerine ayırmayı başarmış ve benzeni keşfetmiştir. Bu çalışma daha sonra James Joule ve James Clerke Maxwell tarafından keşfedilecek olan termodinamik ve elektromanyetizm konularına da öncülük etmiştir.

Faraday, 1791 yılında Londra’da yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kilisenin okulunda okuma-yazma ve aritmetik öğrendi, 14 yaşında bir kitapçıda çalışmaya başladı. Burada boş bulduğu zamanları, kitap okuyarak ve ilgilendiği konularda notlar alarak değerlendirdi. Bilime büyük ilgisi olan Faraday, 19 yaşına geldiğinde kendi olanakları içinde önemli deneyler yapmaya başladı.

1812’de bir müşterinin sağladığı biletle, dönemin ünlü bilim adamı Sir Humphrey Davy’nin Kraliyet Enstitüsünde düzenlenen konferanslarına katılma fırsatı buldu. Bu konferanslarda birtakım notlar tuttu. Bu notları ve deneylere ilişkin şekilleri bir kitapta toplayarak asistanlık için Davy’ye başvurdu. Beklediği cevap hemen gelmediyse de bir süre sonra Faraday, ünlü bilim adamı tarafından göreve çağrıldı.

Faraday, Kraliyet Enstitüsünde görevli olan Sir Humphrey Davy’nin asistanı olduktan sonra kısa sürede yeteneğini kanıtladı ve Enstitüde ders vermeye başladı. Davy Lambası’nı geliştirmede kendisinin de katkıları oldu.

1823 yılında Kraliyet Bilim Akademisi üyeliğine seçildi ve Davy’nin ölümünden sonra da Kraliyet Enstitüsünün laboratuvar şefliğine atandı.

1833’de kimya profesörü oldu ve “Faraday Yasaları” diye bilinen ilişkileri ortaya koydu. Bunlardan en önemlisi, bir maddeden geçen elektrik miktarıyla o maddeden ayrılan bileşenlerin miktar, arasındaki ilişkidir.

Faraday elektriği bir “kuvvet” olarak belirtti ve elektromanyetik alanındaki başarılarıyla ünlendi.

Yaptığı deneyler sonucunda, içinden elektrik akımı geçen bir telin tek bir manyetik kutup çevresinde serbestçe dönmeye bırakılması durumunda, akım devam ettikçe bu hareketin de devam edeceğini ispatladı ve böylece elektrik kuvvetinin mekanik kuvvete dönüştürülmesi ilkesini ortaya koydu. Aynı zamanda elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ilk elektrik motorunu yaptı.

Faraday mıknatısın elektriksel etkisi üzerinde çalışmalar yaptı ve bir tel bobinde oluşan manyetik etkinin, ikinci bir bobinde elektriksel etki olarak ortaya çıktığını gösterdi. 1831 yılında deneylerle ispatladığı bu olay “elektromanyetik indüksiyon” olarak adlandırıldı.

Faraday, 1833’te elektroliz teorisini ortaya koydu. 1836 yılında “Faraday kafesi” olarak adlandırılan, elektriksel iletken metal ile kaplanmış veya iletkenler ile ağ biçiminde örülmüş, içteki hacmi dışarıdaki elektrik alanlardan koruyan yapıyı buldu.

Bilime “alan” kavramını kazandırdı. Bu kavram yalnız elektromanyetik kuramın değil, Einslein’ın genel görecelik kuramının da içerdiği bir kavramdır. Manyetik güç çizgilerinin bir devre tarafından kesilmesiyle elektrik akımının oluşturulabileceğini belirten Faraday, deneysel olarak da, bir tür elektrik oluşurken, ona denk bir başka tür elektrik oluşmasının da kaçınılmaz olduğunu gösterdi.

Ayrıca Faraday 1838’de elektrolüminesans olayını ortaya koydu. Mıknatısın ışık üzerinde etki oluşturduğunu kanıtladı. 1839 yılında sağlığı bozulan bilim adamı, bunu izleyen 6 yıl boyunca çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

1845 tarihli son buluşları, polarize ışığın magnetik alan üzerindeki etkisi ve diyamagnetizma oldu.

1855 yılından itibaren zihinsel gücü azalmaya başlayan Michael Faraday 1867 yılında vefat etti.

YORUMLAR

Wordpress (0)
error: Content is protected !!